LOBOS CUP to projekt stworzony w celu upowszechniania wśród Zawodników aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną podczas zewnętrznych turniejów piłkarskich organizowanych przez naszą Akademię.

W trakcie rozgrywek w szczególny sposób zostaje zaakcentowana idea integracji w połączeniu z uczciwą rywalizacją i poszanowaniem zasad fair play oraz idea kulturalnego kibicowania nie tylko wśród Zawodników, ale także wśród ich rodzin i znajomych.